فقط تنهایی

درباره بلاگ
>walpaper-love-fantezy-4.jpg فقط تنهایی
محبوب ترین مطالب
مطالب پربحث‌تر
آخرین نظرات
  • ۸ شهریور ۹۵، ۱۴:۳۶ - فاطمه نظری
    مبارک
  • ۲۲ مرداد ۹۵، ۲۰:۲۸ - elahe sodagar
    مبارکه
نویسندگان
پیوندها

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کوچه» ثبت شده است

۲۸ دی ۹۴ ، ۰۱:۲۷

پاسخ...

بی توطوفان زده دشت جنونم/صیدافتاده به خونم

توچه سان میگذری غافل ازاندوه درونم؟/بی من ازکوچه گذرکردی ورفتی

بی من ازشهرسفرکردی ورفتی/قطره ای اشک درخشیدب چشمان سیاهم

تاخم کوچه به دنبال تولغزید نگاهم/توندیدی...

نگهت هیچ نیفتاد به راهی که گذشتی/چون درخانه ببستم

دگرازپای نشستم/گویازلزله امد

گویاخانه فروریخت سرمن/بی تومن درهمه شهرغریبم

بی توکس نشنودازاین دل بشکسته صدایی/برنخیزد دگرازمرغک پربسته نوایی

توهمه بود ونبودی/توهمه شعروسرودی

چه گریزی زبرمن/که ز کوی ات نگریزم

گربمیرم زغم دل/به توهرگزنستیزم

من ویک لحظه جدایی؟/نتوانم نتوانم...

بی تومن زنده نمانم

دوستان 

ابن شعرجواب خانم همامیر افشار به شعراقای فریدون مشیری 

خیلی قشنگه حیفم اومد براتون ننویسم

۲۵ دی ۹۴ ، ۱۶:۵۶

حذرازعشق ندانم

بی تومهتاب بازازان کوچه گذشتم/همه تن چشم شدم خیره به دنبال توگشتم
شوق دیدارتو لبریزشدازجام وجودم/شدم ان عاشق دیوانه که بودم
درنهانخانه جانم گل یادتو درخشید/باغ صدخاطره خندید
عطرصدخاطره پیچید/یادم امدکه شبی باهم ازآن کوچه گذشتیم
پرگشودیم ودرآن خلوت دلخواسته گشتیم/ساعتی برلب آن جوی نشستیم
توهمه راز جهان ریخته درچشم سیاهت/من هم محوتماشای نگاهت
اسمان صاف وشب ارام/بخت خندان وزمان  رام
خوشه ی ماه فروریخته دراب/همه دل داده به اواز شباهنگ
یادم ایدتوبه من گفتی ازین عشق حذرکن/لحظه ای چندبراین آب نظرکن
آب آیینه عشق گذران است/توکه امروز نگاهت به نگاهی نگران است
باش فردا که دلت بادگران است/تافراموش کنی چیزی ازاین شهرسفر کن
باتوگفتم:حذراز عشق ندانم/سفرازپیش توهرگز نتوانم
روز اول که دلم به تمنای توپرزد/چون کبوترلب بام تونشستم
توبه من سنگ زدی من نه رمیدم نه گسستم/بازگفتم که توصیادی ومن آهوی دشتم
تابه دام تودر افتم همه جاگشتم وگشتم/حذراز عشق ندانم
سفراز پیش توهرگزنتوانم نتوانم/اشکی ازشاخه فروریخت
مرغ شب ناله تلخی زدوبگریخت/اشک درچشم تولرزید
ماه برعشق توخندید/یادم آیددگر ازتو جوابی نشنیدم
پای دردامن اندوه کشیدم/نگسستم ونرمیدم...
رفت درظلمت غم ازشب وشبهای دگرهم/نگرفتی ازعاشق آزرده خبرهم
نکنی دیگراز آن کوچه گذرهم/بی تواما به چه حالی ازآن کوچه گذشتم

                                                                  فریدون مشیری